Skip to main content
Akik az elmúlt 12 évben (azon belül is főleg az elmúlt 2-3 évben) nem haladtak önismeretben, vagy nem dolgozták még fel azokat a családi, generációs működési módokat, amik miatt nem érzik jól magukat, azok most fokozott intenzitással kapnak egy erőteljes, szinte kimerevített premier plan képet arról, amiben vannak.
Az energia mindenkit érint (egyéni, és társadalmi szinten is!), de különböző élethelyzetekben, és  erősséggel éljük meg.

Mintha egy pillanatra megtorpannánk, és velünk együtt megállna az idő is. Mintha kimerevedne a múlt, felsejlene az abból építendő/építhető jövő, és mindezek keresztmetszetében a jelen: egy kíváncsi, megismerésre vágyó Ikrek energia, egy „Janus-arc”(*), ami egyszerre tekint hátra, és előre, egyszerre akar elszámoltatni a múlttal, és hitet adni a jövőre. Változtatni akarunk sok mindenben, de nem akarunk különbséget tenni a két téridő legfőbb értékei közt, mert tudjuk, hogy léteznek alap igazságok, amiket hoztunk, megtanultunk a őseinktől, a (nagy)szüleinktől, és átadhatjuk az utánunk jövő generációknak. Jó esetben azt akarjuk hagyni gyermekeinkre, ami valóban érték, ami számunkra a világon a legfontosabbak, amiket a logika, a józan paraszti ész, és az őszinte, tiszta érzések mozgatnak, amik szeretetet vetnek, és bátorságot, hitet aratnak, amik egyéni,- és csoportérdekeket szolgálnak. Azok az örök érvényű hozzáállások, működések, amik az egyén,- és a világ fejlődését tűzik ki célul, előre mutatóak, amikre lehet alapozni, amik halhatatlanok (tisztelet, szeretet, megbecsülés, alázat, szorgalom, céltudatosság…), amiket meg kellett fejlődni, és meghaladni azért, hogy egy szebb világot élhessünk. 

A kimerevedett, belső képeken felsejlenek őseink szenvedései, bántalmazásai, félelmekkel teli helyzetek, beakadt, folyamatosan ismételgetett, de feloldódni képtelen családi sérelmek, és olyan szorongató érzések, amelyek tiszta, a szabadulás kapuit nyitni képes eszközökért/módszerekért/összefogásért kiáltanak, amelyek megértésért, könyörületért esedeznek. Rengeteg fájdalmat, csalódást követően, olyan emberekhez, rétegekhez akarunk kapcsolódni, akikben valóban bízhatunk, akik nem vernek át, szavahihetőek, akik feltöltenek, akik gyümölcsöző élethelyzeteket hoznak, és áldással telítenek.
De mindaddig, amíg ezeket az elvárásainkat a külvilágban keressük, és kifelé fogalmazzuk meg, nem lesz elmozdulás. Csalódik az, aki azt hiszi, a megoldás kint van. Épp hogy bent, önmagunkban. Hiszen aki csalódott, az épp az önmaga irányába támasztott elvárásoknak nem tudott megfelelni. (Vagyis, hogy ne legyenek elvárásai). Amit kifelé, a környezet felé érzünk, azok belső énünk, és félelmeink, bizonytalanságaink projektálása, (jó esetben szeretete, megbecsülése, együttműködése.)
Lesznek olyanok, akik azt mondjak „kész, vége elég, ez így nem mehet tovább”, lesznek olyanok, akik egy-egy tiszta pillanatukban ledöbbenve konstatálják: „Édes Istenem, de hát mit tettem?!”. Mások meg csendben, behunyt szemmel konstatálják: „Minden a legnagyobb rendben, béke van bennem.”
Kívánom, hogy nagyon sokan érezzük ez utóbbit!

*Jánus a „ki,- és bejárások, a kapuk őre”, a kezdet, és a vég védőszelleme. Valamikor Itáliában uralkodott, ott fogadta Szaturnuszt, az Idő titánját, akit fia, Jupiter száműzött a mennyből. Hálaképpen a száműzöttek megfontoltsággal és a múlt, és a jövő ismeretével ajándékozták meg. Janus arra használta új erejét, hogy megvédje az otthonokat ajtókkal, zárakkal és kulcsokkal. Ívelt végű botja segíti a koncentrálást, és a tisztánlátás képességét.

Leave a Reply