Skip to main content

Minél nagyobb kívül a káosz, annál nagyobb legyen belül a rend! Ezt üzeni a mostani Telihold, ami látszólag épp az ellenkezőjét sugallja. Meg kell, hogy forduljon a tendencia ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat, és tovább tudjunk lépni.

Aki megtalálta magában a stabilitást, nyugalmat, mert az elmúlt években, hónapokban lement lelke legmélyére a válaszokért, és Főnixként újraéledt (Skorpió effektus), az most nyugodtan, egyensúlyban érezheti magát. Aki ezt nem tette meg, vagy még mindig matat valahol útközben, mert elvesztette fókuszát a valódi céljáról – és ahogy korábban írtam, nem csinált káoszból rendet, – az most szenved. Mégpedig nagyon. Az érzelmek teljesen magukkal sodorhatták, hiszen a Bika-Skorpió tengely az anyagi/érzelmi/szerelmi/racionális/stabil energia kontra tudatalatti/erő/hatalom/mások kihasználása energiáival kerül szembe, ráadásul az Uránusz-Hold oppozíció is robbanásokhoz vezethet, mégpedig leginkább olyan helyzetekben, ahol lelkileg, erkölcsileg, anyagilag, és/vagy generációs, családi szinten élünk meg sertéseket, bántásokat. Felerősödnek a pár,- és társkapcsolati játszmák is: a belső vívódások, transzformatív folyamatok révén kénytelen-kelletlen új alapokra kell helyezni eddigi kapcsolatainkat, de legalábbis másképp hozzáállni.

A Bikában járó Nap energiája ösztönszinten a merevséget, csökönyösséget jelképezi, és az olyan élethelyzeteket, amiben ragaszkodunk a dőzsöléshez, habzsoláshoz, vagy épp a földi örömöket részesítve előnyben beleragadunk az anyagi szintű birtoklásba, ezzel akár másokat is magunk alá nyomva. Akik úgy gondoljak, hogy a pénz, az erő, a hatalom mindenre feljogosítja őket, és uralkodhatnak mások felett, azok ösztönszinten, tudattalanul működnek.

Aki magas szinten éli a Bika energiáját, az reális, és logikus szemléletű, ugyanakkor megbízható, és a valódi értékekre helyezi a hangsúlyt; akár empátiája, akár művészi munkássága, vagy segítő tevékenysége által másokat is boldogít, szolgál. Ez a vénuszi, befogadó, átható energia. A Nap most képes „átszellemiesíteni” az értékeket, ami a Skorpióban álló Holddal igazán a lélekre hat. Ezáltal az akarat, zsarolás, haragtartás, manipulálás, féltékenység, irigység energiája transzformálódik. Mégpedig úgy, hogy vagy „belehal” a lélek, vagy fejlődik, és főnixként újjáéled. Ez az energia most mindenki életében megtapasztalható, egyéni szinten, és társadalmi közegben is. A két energia egymással szembekerülése tehát erős feszültséget indukál: az ellenség-tettes-bántalmazó-áldozat-mártír szerepek felerősödnek, ami fokozza a kényelmetlenséget, türelmetlenséget, akár a végletekig is eltolhatja az elkeseredettséget, kilátástalanságot. Elsősorban társadalmi szinten, ami most már számos ország megmozdulásaiban tapasztalható a világban kialakult helyzet miatt, illetve, hogy egyértelművé vált, milyen fajta manipulációk, indíttatások mozgatják a háttérben működő hatalmi erőket. Ráadásul a Plútó-i energia, ami szintén Skorpió analógia, és ami a Bak jegyében a mély, lassú átalakulási folyamatokat segíti, de a szorongást is szimbolizálja, most szintén hozzájárul a szükséges változások létrehozásához, a stabilitás, és kiszámíthatóság iránti igényhez. Az egyéni-társadalmi akarat növekszik, kezd mindenki ébredni, és jó tendencia, hogy ezáltal a jók még többet akarnak tenni a jó, és helyes ügyekért. A Skorpió Hold erős érzelmi töltetet, vágyéletet, szenvedélyes szexualitást, és a mindenáron győztes pozíciót akarja magának. Sokszor egy mindent elsöprő, lángoló szerelem szippantja magába az egyént, vagy a hatalom mámorító érzése borítja el, esetleg a megszerzett anyagi javakhoz ragaszkodás ködösíti elméjét, amit, ha hagyja magát az egyén az érzelmekkel, tudattalanul sodortatni, lassan felemészti.

Nem jó azt tenni másokkal, vagy azt kívánni, amit magunknak nem akarnánk, mert az energiák visszacsapnak. Mások tűréshatárának feszegetése, vagy manipulációs, zsarolási eszközökkel történő sértése robbanásokhoz vezethet. Legjobb, ha elengedjük azt, ami már rég nem a mienk, és talán soha nem is volt az. Meg kell találni a valódi stabil pontokat az életben, és a vágyak, félelmek felszínre hozásával tudatosítani a helyes irányt, célokat, valamint azt a közeget, és azokat a személyeket, akik a lelki biztonságot jelentették, jelentik számunkra.

Kiemelt személyek azok, akiknek Napjuk, Holdjuk, és/vagy Ascendensük a Bikában, Skorpióban áll.

Leave a Reply