Skip to main content

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a www.respiriti.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Dr. Némethné Balogh Ildikó

Székhely/postázási cím: 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 5. fsz. 3.
Adószám: 68006769-1-38
Bankszámlaszám: 10104789-11045600-01004000

Elérhetőség: respirititerapia@gmail.com , vagy a weboldalon keresztül.

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató email-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

  1. Vezetéknév
  2. Keresztnév
  3. e-mail cím.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja

  • a felhasználóval való kapcsolattartás;
  • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
  • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;
  • az e-mail- regisztrációt követően kapcsolatfelvétel, értesítések küldése.

A felhasználó leiratkozni a „A továbbiakban nem kérek értesítéseket az eseményekről” gomb/felirat kipipálásával tud e-mailben, vagy a kapcsolattartási e-mail címen, mindkettő lehetőség időtől független.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem bocsájtja rendelkezésre. A cookie-kra vonatkozó felhívás a weboldal minden aloldalának alján megtalálható. 

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a 3. pontban megadott módokon lehet eszközölni.

A személyes adatok bővített formájú felvételét/törlését az Adatkezelőhöz címzett Nyilatkozattal (*) is lehet kérni írásban, postai úton , vagy e-mail-ben.

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá, harmadik félnek nem adhatók ki. Kivételt képez, az email-es program-regisztráció teljesítése céljából történő automatikus adatgyűjtés, melyet a Webnode végez (lsd. 7. pont).

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a respirititerapia@gmail.com e-mail címen Dr.Némethné Balogh Ildikó e.v.-tól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a respirititerapia@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

7. A weboldalt üzemeltető partner

www.respiriti.hu weboldalt a Rackforest működteti.

Székhely:

Név:RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefon: +36/70-362-4785

Adatvédelmi Szabályzat:

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

8. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a www.respiriti.hu oldal adatkezelője (Dr. Némethné Balogh Ildikó) a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint, vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény