Skip to main content
A mai Vízöntő újhold az IC tengelyen jön létre, ami a család, otthon, nemzet egységét, összetartozását, de függetlenségét, szabadelvűségét is jelképezi: magas szinten hordozza a hagyományos értékrendet és az újító szándékot is MÁSOK SZABADSÁGÁNAK tiszteletben tartásával, alacsony szinten viszont a renitens, maguknak bármit megengedő, pökhendi, lealázó, köpönyegforgató, opportunista témákat erősíti fel. (Vízöntő – Oroszlán tengely)
Tökéletesen kirajzolódik, hogy ki, milyen családból jön, milyen elv,- és értékrendszert hordoz, és az is, hogy ki mennyire segít, vagy épp hátráltat, tapos sárba másokat.
Egyéni, és közösségi megnyilvánulásaink, önmagunk és mások egyediségének, másságának tolerálása felfedi valódi jellemünket.
A legkülönbözőbb helyzetekben hozza az élet az EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS elkerülhetetlenségét is. Aki nem képes másokért is tenni, haladni, fejlődni, azt előbb-utóbb kiveti a család, a közösség, a társadalom magból, hiszen épp ezen csoportok jövője forog kockán: a megúszásra játszás véget ért.
Lehet, hogy egy illusztráció erről: ‎napló és ‎, szöveg, amely így szól: „‎هر 0ه FEBRUÁR 9. el lehet Az embertől mindent azt a végsÅ‘ mely szerint venni, emberi szabadságjogot, csak egyet nem: álljon hozzá hozzá eldöntheti, adott hogyan körülményekhez. az FRANKL VIKTOR‎”‎‎

Leave a Reply